Saksliste til årsmøtet 27.02.24

Postet av Eiken Idrettslag den 20. Feb 2024

Saksliste for årsmøte i Eiken IL

Årsmøtet avholdes tirsdag 27.02.24 kl 18:00 i auditoriet (musikkrommet) Eiken skole

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Sak 6:   Godkjenne sakslisten

Sak 7:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 8:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 9:    Behandle forslag og saker 

        9.1 Drift- og vedlikeholdsplan

        9.2 Videre deltakelse Tinget                                                                                                                                 

Sak 10:  Fastsette medlemskontingent 

Sak 11: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 12: Økonomiske rammer 

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styret:

- leder

- nesteleder 

- styremedlem[mer]  

13.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer] 

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:

- leder   

- medlemmer 

- varamedlem 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, ta kontakt på mail eikenil@outlook.com eller styreleder Jarl Werdal på tlf 472 85 290

Med vennlig hilsen
styret i Eiken IL

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.