Klubbens historie

Den 23. februar 1963 ble det kalt inn til det første årsmøtet i Eiken idrettslag. Dette var på mange måter stiftelsesmøtet for idrettslaget. Det ble valgt et styre med 7 medlemmer. Laget bestod av tre undergrupper; ski, skøyte og friidrett. Klubbkontingenten var 6 kr for voksne og 2 kr for barn. Dette innebar også medlemskap i Lygna skilag. I tiden frem til 1968 er det lite skriftlig materiale fra aktiviteten i Eiken idrettslag. Fra møtet 7.mai 1963 vet vi at Leif Vårdal ble valgt til første formann. Samtidig ble det vedtatt å fortsatt være tilsluttet Lygna skilag.

I 60-årene organiserte idrettslaget skøytestevne, hopprenn og terrengløp.

Fra 1968 av har det blitt holdt årsmøter hvert år, der formann/leder og styre har blitt valgt.

I januar 2006 ble idrettslaget registeret med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

I februar 2009 ble idrettslaget registrert i Frivillighetsregisteret

I 1970 sendte styret søknad til Norges idrettsforbund om opptak der. I 1975 ble laget meldt inn i Vest Agder skikrets. I 1978 var laget medlem av Norges friidrettsforbund. I 1993 deltok et fotballag i Agder fotballkrets, men laget er ikke medlem av fotballkretsen i dag.