Saksliste til årsmøtet

Postet av Eiken Idrettslag den 17. Mar 2022

Sakliste for årsmøte i Eiken IL 

Årsmøtet avholdes torsdag 24.03.22 kl 18:00 i auditoriet (musikkrommet) Eiken skole

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Sak 6:   Godkjenne saklisten

Sak 7:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 8:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9:   Behandle forslag og saker                                                                                                                              

Sak 10:  Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styret:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer]  

13.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

- varamedlem

 

Ved spørsmål om årsmøtet, ta kontakt på mail eikenil@outlook.com eller styreleder Jarl Werdal på tlf 472 85 290

Med vennlig hilsen
 styret i Eiken ILKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.