Saksliste til årsmøte 23.03.21

Postet av Eiken Idrettslag den 16. Mar 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eiken IL

Årsmøtet avholdes tirsdag 23.03.21 kl 19:00 på auditoriet (musikkrommet) Eiken skole

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               10.1 Oppjustering av løyper på Verdal Skianlegg

               10.2 Aktivitetsområde Eiken skole

               10.3 Alternativ til 17.mai feiring                                                                

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer]  

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder   

- medlemmer

- varamedlem

 

Ved spørsmål om årsmøtet, ta kontakt på mail eikenil@outlook.com eller styreleder Odd Arne Neset på tlf 982 46 322

Med vennlig hilsen
styret i Eiken IL

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.