Tretopphytta har åpnet for booking igjen!

Postet av Eiken Idrettslag den 3. Okt 2022

Tretopphytta har åpnet for booking igjen! 

for mer info se ledige tidspunkt under meny Tretopphytta.

Vi tar i bruk Hoopit!

Postet av Eiken Idrettslag den 15. Jun 2022

Viktig melding: Nå tar vi i bruk Hoopit!

 

Kjære medlemmer! Her er en viktig melding til oss alle:

 

Eiken IL er opptatt av å gjøre idrettshverdagen for utøvere, foreldre, trenere og styret i klubben enklest mulig. Nå bytter vi til medlemssystemet Hoopit, som etter hvert vil overta alt av intern kommunikasjon i klubben.

Her mottar du og gir alle beskjeder som angår deg og laget/idrettsgrenen din. I Hoopit kommuniserer du både direkte til enkeltpersoner og til grupper. I Hoopit ligger også treningskalendere, påmelding til arrangement/cup og betalingsløsninger (medlemskontingent), så det blir enklere for klubben å administrere medlemsregisteret.

Gjør deg klar – registrere deg allerede i dag, så har du alt samlet på ett sted. Last ned Hoopit appen så har du også alt samlet på mobilen.

Registrere deg på Hoopit ved å følge denne linken:

https://admin.hoopit.io/eiken-idrettslag-375696

 

Det er viktig at alle medlemmene blir med over i den nye løsningen. Når du er registrert vil du også motta medlemskontingenten. 

Når medlemskontingenten er betalt blir barn/utøver forsikret (alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring).

 

Flere tips og brukerveiledere finner du her:

https://support.hoopit.io/nb/collections/276668-kom-i-gang-med-hoopit

 

 

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å registrere deg, ta kontakt med:

 

Camilla Kvinlaug Systad tlf 917 93 233

Katrine Austrud tlf 905 82 517
Saksliste til årsmøtet

Postet av Eiken Idrettslag den 17. Mar 2022

Sakliste for årsmøte i Eiken IL 

Årsmøtet avholdes torsdag 24.03.22 kl 18:00 i auditoriet (musikkrommet) Eiken skole

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Sak 6:   Godkjenne saklisten

Sak 7:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 8:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9:   Behandle forslag og saker                                                                                                                              

Sak 10:  Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styret:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer]  

13.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

- varamedlem

 

Ved spørsmål om årsmøtet, ta kontakt på mail eikenil@outlook.com eller styreleder Jarl Werdal på tlf 472 85 290

Med vennlig hilsen
 styret i Eiken IL
Årsmøte Eiken IL 24.03.22

Postet av Eiken Idrettslag den 28. Feb 2022

Til medlemmene i Eiken Idrettslag

 

Innkalling til årsmøte i Eiken IL 

Styret innkaller herved til årsmøte i Eiken IL

Årsmøtet avholdes torsdag 24.03.22 kl 18:00 i auditoriet (musikkrommet) på Eiken skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 uke før årsmøtet til mailadresse eikenil@outlook.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmeside http://eikenil.idrettenonline.no/ og facebookside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eiken IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eiken IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send mail til eikenil@outlook.com eller ta kontakt med styreleder Jarl Werdal på tlf 472 85 290.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Eiken IL