Ski- og handlekveld på Intersport Evje!

Postet av Eiken Idrettslag den 8. Nov 2021


Ski- og handlekveld på Intersport Evje!

Vi har gleden av å invitere klubbene, som vi har samarbeid med, til en handlekveld. Vi ønsker at dere skal få plukke ski før dette går ut i avisen.

- Alle klassisk-ski (wax-ski) fra: Salomon – Rossignol – Madshus -50%

Gjelder også årets modeller, noen av modellene fra i fjor er mer rabatert.

- All smøring fra Vauthi -40%

- Alle skisko -30%

- Alle skøyteski fra de nevnte merker (Salomon, Rossignol, Madshus) -40%

- Vi har også spesialpriser denne kvelden på staver ol.

- 1. etg: Alt av tøy og sko -25%

Vil du bestille ski, slik at de står klar, kan dere ringe Jørgen på mob. 95234856 i forkant.

Vi starter torsdag 18. november kl. 16.00-21.00

Ønsker dere velkommen og håper dette blir spredt rundt til medlemmene!
Kanoutleie BUA

Postet av Eiken Idrettslag den 21. Jul 2021Saksliste til årsmøte 23.03.21

Postet av Eiken Idrettslag den 16. Mar 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eiken IL

Årsmøtet avholdes tirsdag 23.03.21 kl 19:00 på auditoriet (musikkrommet) Eiken skole

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               10.1 Oppjustering av løyper på Verdal Skianlegg

               10.2 Aktivitetsområde Eiken skole

               10.3 Alternativ til 17.mai feiring                                                                

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer]  

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder   

- medlemmer

- varamedlem

 

Ved spørsmål om årsmøtet, ta kontakt på mail eikenil@outlook.com eller styreleder Odd Arne Neset på tlf 982 46 322

Med vennlig hilsen
styret i Eiken IL

 Gå inn på skisporet.no og se status på oppkjørte løyper på Verdal

Postet av Eiken Idrettslag den 18. Jan 2021

Gå inn på denne linken på skisporet.no for å se når løypene har blitt kjørt opp på Verdal:


https://skisporet.no/setView/58.464844/7.3100535/13/norges_grunnkartAktiviteter i regi av Eiken IL avlyses fram til og med 18. januar

Postet av Eiken Idrettslag den 4. Jan 2021

Godt nyttår!

Etter regjeringens anbefalinger opphører all trening i regi av Eiken IL fram til og med 18. Januar.

Takk for forståelse

Mvh. Styret

https://www.haegebostad.kommune.no/informasjon-vedr-covid-19-pandemien.6357258-503301.html